Πολιτική Ακυρώσεων

Σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων ΛΝΛSSΛ BUTIK LIVING & τον ισχύοντα κανονισμό του (αρθ. 8 ν. 1652/1986 κανονισμός σχέσεων καταναλωτών-ξενοδοχείων), σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας για Διαμονή, παρακαλούμε σημειώστε τους ακόλουθους όρους:
• Για Ακύρωση πάνω από 60 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης, παρακρατείται ποσό ίσο με την αξία της μίας διανυκτέρευσης.
• Για Ακύρωση σε διάστημα 40-21 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης, παρακρατείται ποσό ίσο με το 50% του συνολικού κόστους διαμονής και όχι μικρότερο απ’ το κόστος της 1 διανυκτέρευσης
• Για Ακύρωση σε διάστημα 20 ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης χρεώνεται το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης.
• Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης χρεώνεται το 100% της συνολικής αξίας διανομής όπως αυτή ήταν προγραμματισμένη, για τις ημέρες που ακυρώνονται.
• Σε περίπτωση μη εμφάνισης χρεώνεται το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης, όπως ήταν προγραμματισμένη.

Γενικοί όροι

• Νωρίτερη άφιξη: 14:00
• Οι τιμές ισχύουν για παραμονή μέχρι τη 12η ώρα της επόμενης ημέρας
• Η τιμή διαμερίσματος για διημέρευση (παραμονή πέρα από την 12η ώρα και μέχρι την 18η ώρα) θα εισπράττεται μειωμένη κατά 50% της συμφωνηθείσας τιμής του διαμερίσματος
• Παραμονή πέρα από την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας

X